Grup de Paisatge

El Grup de Paisatge és un punt de trobada de gent amb ganes de dinamitzar el panorama de la jardineria. Des del grup de treball hem participat a diverses exposicions efímeres, als congressos de l’APEVC i també s’organitzen visites a espais d’interès paisatgístic.

Així doncs, els nostres objectius principals són:
promoure la jardineria i el paisatgisme com a elements i doctrina imprescindibles alhora de planejar un espai públic
i escenificar això de manera activa i conceptual a través d’exposicions efímeres.

Recordem que és un grup obert i que si voleu participar només us heu de posar en contacte amb nosaltres.