L’APEVC, membre de l’associació Plante & Cité

Plante & Cité
divendres, març 13, 2020

L’APEVC és, des d’aquest any, membre de l’associació Plante & Cité.

Especialitzada en espais verds i paisatge, Plante & Cité, creada a Angers el 2006, és una associació francesa que compta amb més de 600 estructures membres, entre les quals hi ha la majoria dels grans ajuntaments de França, les associacions com Hortis, Astredhor i altres federacions interprofessionals, els principals centres d’investigació con l’INRA, entre d’altres agents. L’associació està presidida per la Ciutat d’Angers. Des del 2010, Plante & Cité també està establerta a Ginebra a Suïssa.

Entre els objectius principals que té Plante & Cité hi ha:

 • Organitzar programes d’estudi i experimentació sobre temes decidits conjuntament i que corresponguin a les expectatives dels gestors d’espais verds.
 • Coordinar programes de recerca realitzats de forma conjunta amb autoritats locals, empreses associades i instituts tècnics i científics.
 • Realitzar el seguiment tècnic, la transferència i la posta en comú de coneixements científics i tècnics a les autoritats locals i empreses membres.

Plante & Cité posa en marxa estudis que responen a les principals inquietuds dels professionals del sector dels espais verds: reduir productes fitosanitaris, estalvi d’aigua, triar plantes adaptades a les condicions urbanes, preservar la biodiversitat, comprendre els beneficis de les plantes per a la salut i el benestar, enter d’altres inquietuds relacionades amb la millora de la qualitat dels espais verds.

Els principals temes de recerca i experimentació són:

 • Agronomia, sòls urbans i manteniment i ús de les plantes
 • Gestió Integrada de Plagues  i gestió de la flora espontània
 • Elecció de plantes i innovació vegetal
 • Economia i gestió
 • Ecologia i biodiversitat
 • Enfoc integrat de la planta, el paisatge i l’urbanisme

L’associació proporciona respostes concretes als professionals dels espais verds privats i públics mitjançant:

 • Seguiment mensual de la premsa especialitzada en espais verds i paisatges.
 • Documents tècnics en línia (fulls tècnics, guies, resultats de la recerca,fulls bibliogràfics, eines,..)
 • Jornades tècniques

Entre els estudis que estan en marxa a Plante & Cité actualment destaquem alguns:

 • Biodiversitat de sòls urbans i ciutats sostenibles: situació actual, interaccions entre sistemes productius i no productius i importància de la prestació de serveis ecosistèmics.
 • Integració de les plantes i els espais naturals en els documents d’ordenació urbanística i d’ordenació del sòl.
 • Situació nacional de pràctiques de control i qüestions relacionades amb les processionàries de pins i roures als parcs i jardins.
 • Estudi de l'impacte dels espais verds en la salut dels habitants de la ciutat.

Per aquest fet, en el butlletí del grup GIP s’ha establert un apartat Plante & Cité on es farà un recull dels enllaços de les noticies i dels estudis més interessants. Si voleu conèixer més informació sobre l’associació Plante & Cité us convidem a consultar la web de l’associació: . Totes les qüestions o inquietuds sobre l’associació Plante & Cité es les podreu remetre al correu del grup GIP: gip@apevc.cat.

Tags notícies: