Normes Tecnològiques de Jardineria

Les normes tecnològiques del sector de la jardineria i el paisatgisme és la normativa tècnica de referència del sector dels espais verds, la jardineria i el paisatgisme des de 1993.

Des de finals de 2010, l'APEVC ha passat a ser una de les 4 entitats principals que gestionen la seva edició, publicació i gestió.

Des d'aquesta pàgina pots connectar a la de les NTJ, on pots trobar tota la informació actualitzada sobre les NTJ, com adquirir-les, així com sobre altres serveis, articles, enllaços, notícies d’esdeveniments, etc., de referència dins del sector dels espais verds, la jardineria i el paisatgisme.

http://fjip-ntj.org/ca/